Tunnel, Oslo

Med et samlet budget svarende til 3 storebæltsbroer er udvidelsen af Oslo Central Station Norges hidtil største transportprojekt. For Bane NOR løser Atkins Danmark den jernbanetekniske del af opgaven på stationen og et godt stykke ind i den tilstødende, nye jernbanetunnel, der bliver Nordens længste.

På Oslo S udvider Bane NOR med nye spor og tilslutning til Follobanen mod Ski. Mellem Oslo S og Ekebergåsen anlægges 7 jernbanespor i en ny 600 m lang tunnel under Oslos historiske middelalderpark.

Tilslutning af Follobanen til Oslo S er en stor og kompleks opgave, da stationen skal holdes i drift, mens projektet udføres.
Follobanen kommer til at bestå af 22 km nye dobbeltspor fra Ski til Oslo S, herunder 20 km jernbanetunnel, som vil sikre en rejsetid på kun 11 minutter mellem Ski og Oslo.

Oslo S station ombygges og udvides med 30 nye sporskifter, ca. 80 nye signaler og 80 nye sporafsnit. Herudover gennemfører vi risikovurdering, sikkerhedsvurdering, forenklet Rams-proces, ATC og deltager som en aktiv kontrollør i ibrugtagningerne i alle projektets faser. Atkins’ høje kvalitet bliver brugt som målestok for andre rådgivningsfirmaer i Norge.

Atkins Danmark løser opgaven med et internationalt projektteam, som udover eksperter fra Danmark består af specialister fra Stockholm, Oslo og Bangalore.

PROJEKTFAKTA
Kunde: Bane NOR
Projektperiode: 2015 – 2024