Billede af perron på togstation om aftenen.

Atkins rådgiver Banedanmark i fornyelsen af det eksisterende belysningsanlæg på 13 stationer i Jylland og på Fyn. Projektet omfatter desuden etablering af føringsveje til et fremtidigt BPU-område, på flere af stationerne.

Perronbelysning giver passagerer mulighed for at orientere sig på perronerne på en sikker måde samt ved af- og påstigning på tog. Tilstrækkelig belysningsstyrke og -regelmæssighed har også en tryghedsskabende virkning på stationerne for passagerne.

De nuværende belysningsanlæg skal fornys dels på grund af anlæggenes alder, dels på grund af et ønske om energioptimering ved overgang fra lyskilder med lysstofrør til LED lyskilder og for at sikre, at belysnings- og højttaleranlæggene efterlever gældende krav.

Det forventes, at fornyelserne vil reducere energiforbruget med op mod 50 %.

På udvalgte stationer skal der desuden etableres perronbrønde- og rørsystem til fremtidige potentialudligningssystem iht. de nye BDK-krav til udførelse af BPU-område på stationer.

Atkins’ rolle i projektet

For Banedanmark har Atkins stået for udarbejdelse af programfaserapport, udbudsmateriale samt tilsyn i forbindelse med perronbelysning på Middelfart, Gørding, Brørup, Lunderskov, Odense Sygehus, Ringe, Svendborg Vest, Vamdrup, Frederikshavn, Vejle Sygehus, Tommerup, Årup og Nørre Åby stationer.

Projektet består hovedsagelig af to arbejdsopgaver:

  1. Udskiftning af belysningsarmaturer, -master, højtalleranlæg, kabler og tavler/tavlekomponenter.
  2. Forberedende arbejder for etablering af BPU- område, hermed opsætning af føringsveje til potentialudligningskabler.

Fokus på bæredygtighed

Projektet er af Banedanmark blevet udvalgt som et projekt, hvor der skal være ekstra fokus på bæredygtighed i forbindelse med indkøb og forbrug. Atkins bistår med ydelser i henhold til Banedanmarks bæredygtighedsstrategi i alle faser af projektet. Ydelserne består bland andet af:

  • udarbejdelse af bæredygtighedsscreening af materialer som f.eks. kabelrør, fundamenter, kabler og master
  • udarbejdelse af skema for sammenligning af EPD’er på materialer
  • forslag til vurdering af entreprenørs bæredygtighed
  • oplæg til vurdering af genbrug af ressourcer.
Projektfakta

Ydelser: Opgaven omfatter rådgiverydelser for definition- og programfase samt for projekteringsfase, udførelsesfase og afslutningsfase er option. Udbudsmaterialet vil blive opdelt i 3 forskellige udbudspakker.

Kunde: Banedanmark

Projektperiode: 2022-2025