Indberetningsplatform til brug ved ejendomsvurdering

Indberetningsplatformen er et led i Skatteministeriets arbejde med de nye ejendomsvurderinger. Hertil leverer Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) en stor del af de data, der anvendes til udregning af ejendomsskattesatser for den enkelte matrikel. Atkins varetager udvikling, implementering og vedligehold af indberetningsplatformen for SDFE.

Indberetningsplatformens formål er at håndtere de interne sagsforløb og processer hos SDFE, der forekommer, når det datamateriale, der anvendes som grundlag for udregningerne, skal verificeres eller rettes op. En sag kan fx blive registreret af Skatteministeriet, efter modtagelse af en anmeldelse fra en borger.

Fleksibel løsning opbygget i moduler

Indberetningsplatformen er en konfigurerbar, fleksibel og skalerbar løsning, der er opbygget modulært af en række komponenter til fx dataudvekslings- og integration, adviseringer, adgangsstyring, kort, overvågning og validering. Dertil kommer to web-baserede brugergrænseflader: en sagsbehandlerklient samt en administrationsklient.

Sagsbehandlerklienten benyttes i det daglige af sagsbehandlere til visitation og videre processering med behandling, kvalitetssikring og godkendelser. Brugergrænsefladen indeholder avancerede søgeværktøjer og filtrer til at finde den ønskede information.

Atkins er hovedleverandør og har udviklet og implementeret indberetningsplatformen for SDFE. I projektet har vi stået for kvalitetssikring af data, design, planlægning og udvikling af systemet.

Hovedprojektet har succesfuldt afsluttet alle delleverancer, og nu er arbejdet overgået til videreudvikling og vedligehold af løsningen.

PROJEKT-FATA
Kunde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)
Projektperiode: 2017 – 2022
Ydelser:
  • Facilitering af workshops
  • Design af brugergrænseflade og grafisk layout
  • Platformsarkitektur baseret på åbne standarder
  • Understøtte drift hos SIT
  • Udvikling af løsningen
  • Support og vedligeholdelse
  • Rådgivning om teknologier og processer