Siemens, Vectron el-lokomotiv

Oktober 2020 tog det nye Vectron el-lokomotiv sin første tur mellem København og Slagelse. Over de kommende par år vil antallet af de nye lokomotiver vokse til over 40 styk. Atkins har assisteret DSB i købet af nye eldrevne lokomotiver og nye passagervogne, som skal sikre en mere driftssikker og miljørigtig banetrafik.

Fremtidens Tog er navnet på DSBs omfattende program for anskaffelse af tog, vogne og el-tog. Som en del af Fremtidens Tog har Atkins været rådgiver for DSB i hele processen omkring købet af de nye el-lokomotiver, som skal trække DSBs dobbeltdækkervogne og nye vognsæt. De nye lokomotiver vil sikre en mere bæredygtig drift og på sigt en udfasning af de gamle diesellokomotiver.

Projektet omkring anskaffelse af nye lokomotiver er leveret som et komplet sortiment af ydelser til udvikling af de tekniske og vedligeholdelsesmæssige specifikationer og er udarbejdet i tæt samarbejde med DSB-projektorganisationen. Konkret omfatter Atkins’ rådgiveropgave planlægning, kravspecifikation, udbud, indkøb, test og ibrugtagning. Kravspecifikationen til de nye lokomotiver var opdelt i funktionskrav og vedligeholdskrav.

Valget endte med at blive Vectron, som leveres af Siemens og allerede kører i flere lande i Europa med stor stabilitet og mere end 100 mio. kørt km med passagerer.

Også nye passagervogne på vej

Ud over indkøbet af de nye el-lokomotiver assisterer Atkins også med andre aspekter af Fremtidens Tog. Atkins er rådgiver for DSB i indkøbet af 8 nye vognstammer, som skal trækkes af Vectron lokomotivet og hver får en kapacitet på mindst 440 passagerer. Her omfatter rådgiveropgaven også planlægning, kravspecifikation og gennemførelse af udbud.

Februar 2020 blev det offentliggjort, at det bliver spanske Talgo, der skal levere de nye togvogne, som kommer til landet fra 2023.

PROJEKT-FAKTA
Kunde: DSB
Projektperiode: 2015 –
Partnere: Vestergård Consulting, TÜV Rheinland
Ydelser:
Markedsanalyse, kravspecification, vedligeholdsstrategi, RAMS, udbud og tildelingskriterier, myndighedsbehandling, projektledelse