Internet Markkort

Internet Markkort (IMK) er Landbrugsstyrelsens ansøgnings- og administrationssystem til ansøgning, tildeling og kontrol af støttemidler til landbruget. Løsningen tilbyder en detaljeret og geografisk funderet elektronisk understøttelse af processen omkring arealbaserede landbrugsstøtteordninger. Atkins er en del af det leverandørteam, der har ansvaret for drift, vedligehold og videreudvikling af Internet Markkort.

Løsningen er en central platform til indberetning og administration af dyrkningsarealer, afgrøder og støtteforhold for det danske landbrug. Internet Markkort anvendes af landmænd og konsulenter til indtegning af marker i forbindelse med en elektronisk ansøgning om EU-støtte og af Landbrugsstyrelsens sagsbehandlere til at kontrollere ansøgninger og ansøgningsforhold.

Hjørnesten i landbrugsstøtten

Internet Markkort hjælper 50.000 landmænd med elektroniske ansøgninger til landbrugsstøtte og giver 500 sagsbehandlere hos Landbrugsstyrelsen mulighed for at behandle ansøgningerne.

Landbrugsstyrelsen administrerer bl.a. landbrugsstøtteordninger fra EU og nationale programmer, hvor de arealbaserede ordninger udgør ca. 70 % af udbetalingerne.

Internet Markkort er integreret med et større ansøgnings-, kunde- og sagssystem. Således kan Landbrugsstyrelsen tilbyde kunderne et fleksibelt og brugervenligt værktøj til de stadigt mere komplicerede ansøgninger og samtidig give administrationen mulighed for en omkostningseffektiv elektronisk behandling af ansøgningerne, hvor de er sikret overholdelse af EU’s omfattende krav til kontrol.

Effektiv teknologi

Løsningen er baseret på åbne og anerkendte standarder; bl.a. gennem brug af velkendte og skalerbare open source GIS-løsninger som MapServer, GeoServer og OpenLayers.

Arbejdet er desuden udført med brug af teknologier og formater som OIO XML, Oracle, SOAP, XSD/WSDL/XSLT, WMS, WFS, WS*, SAML og CSS.

Projektet er dermed et godt eksempel på, hvordan open source og ophavsbeskyttede teknologier kan benyttes sammen med de statsligt fastsatte rammeværk og retningslinjer til at skabe effektive løsninger for den offentlige administration.

PROJEKT-FAKTA
Kunde: Landbrugsstyrelsen
Projektperiode: 2020-2021
Ydelser:
  • Vedligehold
  • Driftssupport
  • Detaljeret design
  • Udvikling af offentlig webapplikation
  • Udvikling af webapplikation til sagsbehandlere
  • Databasemodellering
  • SOAP services