Jerne Station

Jerne Station er en ny lokalstation på Esbjerg Nærbane, der kører mellem Esbjerg, Bramming og Lunderskov, og vil forbedre transportforbindelsen til Jernes uddannelsesinstitutioner.

Stationen er placeret i et boligområde – ved Skolebakken – på en banedæmning med adgang fra en vej, der krydser under banen og en ny stationsforplads, som etableres af Esbjerg Kommune.

Som rådgiver for Banedanmark har Atkins projektereret den nye station. For ikke at påvirke banedæmningens bæreevne er selve perronerne etableret som selvbærende betonkonstruktioner på pæle. I tilknytning til perronerne er der etableret opholdsarealer omkranset af stålspunsvægge. Her er der venterum, billetautomater, informationsskærme mv. Ligeledes er der etableret trapper og elevatorer fra gadeniveau op til perronerne.

PROJEKT-FAKTA:
Kunde: Banedanmark
Projektperiode: 2018 – 2021