Jernbane og motorvej

Fra Odense Vest til Kauslunde øst for Middelfart anlægges en ny dobbeltsporet og elektrificeret jernbane, som bliver ca. 35 km lang og får en mere direkte linjeføring end den nuværende jernbaneforbindelse over Vestfyn.

Den nye jernbane gør det samtidig muligt at køre med op til 250 km/t med persontog, hvilket betyder, at togpassagerer fremover kan rejse hurtigere tværs over den vestlige del af Fyn. Ønsket om en kortere rejsetid er en del af den såkaldte timemodel, som indeholder en vision om, at det skal være muligt at rejse mellem Odense og Aarhus på en time.

Fælles transportkorridor

Ved at samle motorvej og jernbane i en fælles transportkorridor begrænses støj, barriereeffekter og landskabspåvirkning mest muligt. Den nye jernbane vil samtidig lette presset på den nuværende jernbane, så der bedre kan afvikles godstogs- og regional persontogstrafik på den eksisterende strækning.

Atkins står for projekteringen af jernbane og de skærende veje.

Atkins er totalrådgiver på projektet med NIRAS som underrådgiver. Vejdirektoratet er bygherre på det samlede anlægsprojekt og anlægsmyndighed på jernbaneprojektet, som udføres i samarbejde med Banedanmark. Derudover er Energinet anlægsmyndighed for omlægning af en eksisterende naturgasledning på strækningen.

Det samlede anlægsprojekt budgetteres til 4,9 mia. kr.

Den nye jernbane forventes at kunne tages i brug ultimo 2028.

PROJEKTFAKTA
Kunde: Vejdirektoratet assisteret af Banedanmark
Projektperiode: 2022-2028
Partnere: Atkins Global Technology Center, NIRAS A/S
Ydelser: Multidisciplinær jernbane- og vejrådgivning