Tog i høj fart passerer station.

Københavns Lufthavn Station bliver udvidet med to ekstra perroner og plads til flere tog. Når Femern Bælt-forbindelsen åbner i 2029 forventes en øget trafik af især godstog på Øresundsbanen mellem det nordlige Skandinaven og resten af Europa.

Københavns Lufthavn Station knopskyder med en ny station, Ny Kastrup Lufthavn Station, der kommer til at ligge langs de eksisterende godsbanespor under den nuværende metrostation. Fra stationen etableres en fodgængerbro hen over banen, der giver passagerer fra den nye station adgang til lufthavnen.

Udvidelsen af Københavns Lufthavn Station består således af følgende hovedleverancer:

  • Etablering af to nye perroner inkl. nødvendig tilpasning af spor og sporskifter
  • Sikkerheds og miljømæssig opgradering af eksisterende perroner, stationsanlæg og tunneller til kørsel af blandet passager- og godstogtrafik
  • Etablering af en integreret transferløsning mellem Terminal 3 og de nye perroner i samarbejde med Københavns Lufthavne A/S.

Atkins er totalrådgiver for Sund & Bælt (A/S Øresund) i forbindelse med myndighedsprojekt, detailprojektering, udbud, projektopfølgning og tilsyn. Atkins udarbejder også dispensationsansøgninger og grænsefladekoordinering. Atkins leverer teknisk rådgivning inden for disciplinerne: bane, installationer, anlæg og konstruktioner, miljø og myndigheder samt diverse tværfaglige discipliner.

Udover den nye station skal der gennemføres ændringer til den eksisterende infrastruktur, bl.a. retningsdrift af banen.

Vi samarbejder med M&E Engineering A/S, der som underrådgiver vil varetage rådgivning om de mekaniske og elektriske installationer.

PROJEKTFAKTA
Kunde: A/S Øresund
Projektperiode: 2021-2025
Partnere: M&E Engineering
Ydelser: Totalrådgivning