Obstruktionsdatabasen er et webbaseret system til registrering, forvaltning og distribution af information om obstruktioner, der kan være til fare ved flyvning i lav højde. Systemet indeholder kort, hvor alle obstruktioner fx høje skorstene og elmaster er registreret. Det kan anvendes af både militære og civile piloter, der flyver i lav højde.

Flyvevåbnet, Forsvarets Materieltjeneste, Geodatastyrelse og Atkins har i et samarbejde udviklet Obstruktionsdatabasen, der har været i drift siden januar 2013. Forsvaret har løbende opsamlet ønsker til ændringer, som Atkins arbejder for at implementere i det eksisterende system, ligesom vi vil stå for en senere videreudvikling af systemet.

Målet er at gøre det nuværende system tilgængeligt for Flyvevåbnets operative enheder, således at det danner grundlag for registrering og opdatering af eksisterende og nye obstruktioner i ind- og udland. Ligeledes skal systemet gøres brugervenligt og intuitivt, så den enkelte bruger kan anvende det til missionsplanlægning.

Fakta om Obstruktionsdatabasen

  • Obstruktionsdatabasen og webkortet er lavet med Log-in, der er koblet til Forsvarets eksisterende, interne system. Databasen og webmodulet er bygget op om tre klassiske brugergrupper: Simpel bruger med kiggerettigheder, bruger med skriverettigheder og administrator med administrationsrettigheder, bl.a. til godkendelse af indberetninger.
  • Webkortet for obstruktionsdatabasen indhenter en række forskellige kort, der er af relevans for vurderinger af flyruter. Kortene bliver enten publiceret via WMTS standard og ArcGIS Server eller hentet som eksterne WMTS og WMS lag. Eksterne kort hentes bl.a fra Kortforsyningen.
  • Services er implementeret ved brug af ArcGIS Server services (python). Derudover benyttes standard .NET JSON.
  • Systemet håndterer forskellige projektioner, både i import og udstilling af data.
  • Indrapporteringsmodulet med indtegningsredskaber og indtastningsfelter er specialdesignet efter indledende workshops med afdækning af arbejdsgange og behov hos piloterne. Indtegning og kortnavigation er bygget op om udvidelse af ArcGIS standard moduler
  • Webkort-løsningen indeholder en essentiel printfunktion, der giver piloterne mulighed for at printe prædefinerede og specifikke kort.
  • Derudover indeholder løsningen en eksport af data, den håndterer to sprog, indeholder en versionering og log af brug.
PROJEKT-FATA
Kunde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)
Projektperiode: 2012 – 2021
Ydelser:
Systemdesign og -udvikling, test og implementering, projektledelse, geodatapublicering, opsætning af ArcGIS geoprocesseringstjenester, ArcGIS SDE datamodellering, opsætning af korttjenester