Granskningsopgaver, større ombygninger, renoveringer eller nye anlæg. Opgaverne spænder vidt i vores foreløbigt 4-årige rammeaftale med DSB om totalrådgivning inden for byggeri og anlæg.

Som nr. 1 på rammeaftalen bidrager vi med en bred portefølje af opgaver inden for bygninger, arealer og jernbaneteknik. Vi dækker alt fra små udrednings- og granskningsopgaver til større ombygninger, renoveringer og nye anlæg – f.eks. stationsforpladser, adgangsveje DSB’s infrastruktur mfl.

De meget alsidige opgaver omfatter blandt andet:

  • Faldsikring og renovering af gangbroer på tagene af Københavns Hovedbanegård
  • Kloakledninger på Hellerup Station
  • Renovering af vaskehal i Taastrup
  • BPU og forsyningsveje og dokumentation af DSB’s køreledningsanlæg i hele landet
  • Belysning på stationer
  • Renovering af overkørsler og risteperroner

Da vi er nr. 1 på rammeaftalen, kan DSB tildele os mindre projekter direkte, mens vi for større projekter kan byde på mini-udbud i konkurrence med 2 andre rådgivere på rammeaftalen.

I aftalen får vi assistance fra PLH Arkitekter A/S ved arkitektydelser og ISC Rådgivende Ingeniører A/S ved ingeniørydelser.

PROJEKTFAKTA
Ydelser: Totalrådgivning indenfor byggeri og anlæg herunder; idéoplæg, byggeprogram, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, rådgivning gennem alle projektets faser fra projekteringsfase til idriftsættelsesfase
Kunde: DSB
Projektperiode: 2021 – 2025
Partnere: PLH arkitekter A/S, ISC Rådgivende Ingeniører A/S