Metro i København

Metroen har rundet 1 mia. rejser og udvikles løbende. Gennem to store 8-årige rammeaftaler på transportsystemer og baneteknik samt civil works bidrager Atkins til udviklingen som hovedrådgiver for Metroselskabet og Hovedstadens Letbane.

Rammeaftalerne inkluderer mange mulige discipliner og var i udbuddet opdelt i henholdsvis 18 fagområder for transportsystemer og baneteknik og 13 fagområder for civil works. Opgaverne ligger inden for udvikling, projektering og andre ydelser for igangværende eller kommende metro- og/eller letbaneprojekter og vedligeholdelse af udførte metro- og/eller letbaneprojekter.

Der er tale om rammeaftaler med rammer på op til 400 mio. kr. på civil works og 300 mio. kr. for transportsystemer og baneteknik. Allerede har vi god aktivitet på rammeaftalerne.

Atkins har rigtig god erfaring med at arbejde for Metroselskabet. Først og fremmest i mange år som rådgiver for Transportsystemet på Cityringen, men også på tidligere tilsvarende rammeaftaler, som blandt andet har inkluderet udvidelse af Control Maintenance Centret i Ørestad.

På begge aftaler har Atkins PLH-arkitekter med i teamet og på rammeaftalen på civil works også GEO, ligesom vores internationale kolleger tilfører vigtig international erfaring til teamet. På den måde kan vi sammen med Metroselskabet og Hovedstadens Letbane drage nytte af vores international viden og erfaringer, når opgaverne skal løses.

PROJEKTFAKTA
Kunde: Metroselskabet I/S