Karise station

Østbanen er en vigtig færdselsåre for mange pendlere på Østsjælland. Det har dog længe stået klart, at de gamle spor er så nedslidte, at der er behov for en gennemgribende renovering. Atkins er totalrådgiver for Lokaltog A/S på detailprojekteringen af Østbanens renovering, som skal sikre passagerne en effektiv og stabil banetrafik langt ud i fremtiden.

Den østsjællandske lokalbane Østbanen strækker sig over ca. 50 km fra Køge til Faxe Ladeplads og med en forgrening fra Hårlev til Rødvig. Sporene er omkring 40 år gamle, hvilket svarer til den gennemsnitlige levetid for et jernbanespor.
Som totalrådgiver for Lokaltog A/S assisterer Atkins med at projektere forbedringerne på sporanlægget, herunder udveksling af skinner, sveller og skærver samt renovering af afvandingssystemet.

En lokalbane forberedt til fremtiden

Afvanding af sporarealet er en central del af projektet. Udover at anlægget er slidt, så ligger det også udsat i forhold til vand i sporet. På Stevns er terrænet generelt fladt, og jorden er våd og leret, hvilket gør det vanskeligt for vandet at løbe væk. Dertil kommer forventningen om øget nedbør som følge af klimaforandringer, der også skal med i regnestykket.

Ombygning af stationer

Østbanen har 15 stationer. To af disse stationer ombygges i forbindelse med renoveringen. Rødvig Station, som er en af banens endestationer, flyttes én km mod nord, hvormed den sidste del af banen gennem Rødvig og to overkørsler nedlægges. Ved Faxe Syd Station anlægges et nyt krydsningsspor og en supplerende perron. Det nye krydsningsspor vil give en større fleksibilitet i afvikling af banedriften.

I den anden ende af banestrækningen ved Køge er banen nu forlænget helt til Roskilde. Det blev den, i forbindelse med at Lokaltog A/S overtager driften mellem Køge og Roskilde. Sammen med renoveringen af banen vil dette give Østbanens passagerer en betydeligt bedre forbindelse mellem Roskilde og hhv. Faxe Ladeplads og Rødvig.

PROJEKTFAKTA:
Kunde: Lokaltog A/S
Projektperiode: 2019 – 2021
Ydelser: Detailprojektering af sporanlæg, ballastarbejder, afvanding, geoteknik og konstruktioner, føringsveje, stærkstrøm, vej samt sikring og fjernstyring.
Håndtering af areal- og ekspropriationsproces, arkæologiske forundersøgelser og myndighedsbehandling.
Stationer: Disponering af perroner og adgangsveje, perronaptering, belægninger, belysning, beplantning m.m.
Udarbejdelse af CSM-dokumentation.
Ansvar for arbejdsmiljøkoordinering for hhv. bygherre og internt i Atkins.