Signalprogrammet

I disse år arbejder Banedanmark for at udskifte samtlige signalanlæg på de danske fjernbanestrækninger og den københavnske S-bane. De forældede anlæg erstattes af det moderne fælleseuropæiske signalanlæg ERTMS (European Rail Traffic Management System) niveau 2 på fjernbanen og bybanesystemet; CBTC (Communication Based Train Control) på S-banen.

Det nye signalsystem vil give en mere effektiv, pålidelig og sikker togdrift samt medvirke til at øge kapaciteten betydeligt på de danske baner. Der vil ikke længere være synlige signaler i landskabet, da informationen præsenteres i førerrummet, og trafikken vil blive kontrolleret og overvåget fra to nye trafiktårne i København og Fredericia.

Første land med ERTMS på alle strækninger

Signalprogrammet omfatter alle de nødvendige ændringer af infrastruktur og udstyr i det rullende materiel samt etablering af nye trafikale regler. Endvidere er et væsentligt aspekt at sikre de nuværende signalanlægs funktionalitet, i takt med at det nye system implementeres, så overgangen giver færrest mulige gener for trafikken.

ERTMS er et vigtigt led i den europæiske harmonisering af togkontrolsystemer, som skal sikre, at tog nemmere kan krydse Europas landegrænser. Danmark bliver det første land i Europa, der indfører systemet på samtlige fjernbanestrækninger.

CBTC på hele S-banen

I efteråret 2022 overgik den sidste del af S-banen til CBTC-drift.

Med CBTC udrullet på hele S-banen øges S-togenes rettidighed. Toglederne har samtidig fået et bedre overblik over trafikken og forbedrede muligheder for at styre togdriften.

Det nye signalsystem er forberedt for de kommende førerløse S-tog.

I Atkins er vi dybt engagerede i Signalprogrammet og bidrager også med international viden fra vores globale organisation. Vi løser opgaverne i joint venture med Rambøll, EMCH+Berger og Parsons og i tæt samarbejde med Banedanmark.

PROJEKTFAKTA
Kunde: Banedanmark
Projektperiode: 2009 – 2030
Partnere: Rambøll, EMCH+Berger og Parsons
Ydelser: Programledelse, udvikling af operationelle regler, System Engineering, fjernbane: ERTMS- og trafikledelsesfunktionalitet, S-bane: CBTC, interoperabilitets-planlægning, kontrakt- og leverandørstyring, stadieplanlægning, miljøanalyse, transitionszoner mellem nyt og gammelt signalsystem.