Trafikdataløsning til Frederiksberg Forsyning

Frederiksberg Forsyning gennemfører jævnligt anlægsarbejder, der kræver afspærring af trafik i større eller mindre grad. Dette er naturligvis til gene for beboere og trafikanter. Atkins har designet og leveret en løsningen – som ved hjælp af data om de faktiske ændringer i trafikgennemstrømningen – gør det muligt at vurdere og evaluere indsatsen for at minimere de trafikale gener.

Hovedformålet med løsningen er at skabe en række referencepunkter til at vurdere generne for trafikken under anlægsarbejdet samt evaluere, hvilke tiltag til minimering af generne, der fungerer bedst.

Databaseret vurdering

At spærre en større vej på Frederiksberg helt eller delvist for trafik kan have vidtrækkende trafikale konsekvenser i hele det omkringliggende område. Derfor er Frederiksberg Forsyning konstant på udkig efter muligheder for dels at vurdere omfanget af de trafikale gener, dels at finde nye metoder til at mindske gener og afledte konsekvenser.

Løsningen giver forsyningsselskabet en faktabaseret tilgang til dette arbejde, hvor trafikken i området kan studeres før, under og efter anlægsarbejdet, og kan sammenlignes før og efter implementeringen af forskellige tiltag til minimering af generne.

Det store billede

Atkins har designet og leveret løsningen, hvor også det større trafikale billede kan sammenlignes gennem et kig på trafikkens bevægelse i området omkring anlægsarbejdet. På den måde kan Frederiksberg Forsyning også danne sig et overblik over, hvilke alternative ruter, der kan benyttes, hvor trafikken flytter sig hen, og hvad effekten af forskellige tiltag er på det større trafikale billede.

Næste skridt vil være at benytte simulation til at undersøge anlægsarbejdernes påvirkning og mulige tiltag, før de igangsættes.

PROJEKTFAKTA
Kunde: Frederiksberg Forsyning
Projektperiode: 2021
Ydelser:
  • Udvikling og leverance af applikation
  • Datasammenligning
  • Databaseret evaluering
  • Trafikdata
  • Geodata