Nordhavn metrostation

Nordhavns udvikling suppleres med en forlængelse af metrolinjen M4 fra Orientkaj station. For Metroselskabet har Atkins fået til opgave at udrede mulige linjeføringer, som understøtter bylivet og bidrager til at opnå Metroselskabets klima- og miljømål.

Forlængelsen af metrolinjen fra Orientkaj station sikrer en hurtig og bæredygtig forbindelse mellem ydre Nordhavn og det øvrige københavnske metronet. Af Metroselskabet er Atkins tildelt opgaven at gennemføre et programstudie inden for anlæg og transportsystemer med henblik på at vurdere mulige scenarier for forlængelsen af metrolinjen.

Atkins har blandt andet ansvaret for følgende områder i forbindelse med vurderingen af de forskellige scenarier og varianter:

  • Anlægsøkonomi og -metoder
  • Miljøeffekter
  • Stationskoncepter
  • Geoteknik
  • Ledningsforhold
  • Stormflodssikring

Metroselskabet ønsker at opnå en markant reduktion af CO2 aftrykket. Målet i dette programstudie er at reducere CO2-bidraget med mindst 30% i forhold til basisscenariet, hvilket markant vil reducere metrotransportens CO2-bidrag, da langt det største bidrag hertil hidrører fra beton og stål i anlægsfasen.

Atkins har vundet miniudbuddet som en del af den rammeaftale, Atkins har med Metroselskabet for civil works og transportsystemer.

Den kommende metrolinje skal på sigt betjene de ca. 35.000 beboere og 28.000 arbejdspladser, der i undersøgelsen er forudsat for Nordhavn ved fuld udbygning i 2062.

Metrolinjen til ydre Nordhavn forventes færdig i 2030.

PROEJKTFAKTA
Kunde: Metroselskabet I/S