Øresundsmotorvejen

For at afhjælpe trængslen og øge trafiksikkerheden på Øresundsmotorvejen undersøges mulighederne for en udvidelse. Atkins med Sweco som underrådgiver løser rådgiveropgaven; i første omgang i form af en forundersøgelse, som vil være beslutningsgrundlag og efterfølgende kan udvides med et mere detaljeret projekt.

Øresundsmotorvejen strækker sig over knap 10 km fra Amagermotorvejen ind under Centrumforbindelsen, forbi Ørestad, Tårnby og Lufthavnen til Øresundsbroen. Den mest belastede strækning på Øresundsmotorvejen er den vestligste del med afgreningerne mod Amagermotorvejen og København C, hvor næsten 100.000 bilister dagligt benytter motorvejen.

Undersøgelsen afdækker, hvordan Øresundsmotorvejen vil kunne udvides med ét ekstra spor i hver retning. Herunder bl.a. hvordan man vil kunne udvide fem til-/afkørselsanlæg.

Rådgiverteamet skal levere en detaljeret plan for udførelsen af motorvejsudvidelsen. Opgaven omfatter bl.a. forslag til trafikale forbedringer og afklaring omkring konsekvenser af de enkelte løsninger, ligesom der skal udarbejdes et forprojekt, hvori de tekniske, sikkerhedsmæssige, miljømæssige og økonomiske konsekvenser detaljeres.

PROJEKT-FAKTA:
Kunde: A/S Øresund
Projektperiode: 2020 – 2023
Underrådgiver: Sweco
Ydelser: Projektledelse, planlægning, miljørådgivning og 3D-vejprojektering