Med vandløbsreferencen har Miljøstyrelsen, kommuner og andre aktører adgang til præcis viden om de aktuelle geografiske forhold i vandløb og således bedre muligheder for vedligehold og forbedring af tilstanden i vandløbene.

Vandløbsreferencen tilbyder Miljøstyrelsen, kommuner og andre aktører mulighed for at abonnere på geografiske områder, hvor de vil blive adviseret om eventuelle ændringer ved vandløb. Vandløbsreferencedatabasen udstiller vandløbsstrækninger, som blivende vandløbsreferencelinjer, hvilket ikke har været muligt tidligere.

Registrering af brugbart vandløbsrelateret data (udløb, boringer, målebrønde) kræver, at disse kan tilknyttes en vandløbsstrækning. Dette har hidtil været et problem, når datasættet for vandløbsnettet i GeoDanmark har skulle benyttes.

Vandløbsreferencedatabasen løser dette, da systemet udstiller vandløbsstrækninger som blivende vandløbsreferencelinjer, der ikke ændrer sig over tid – i modsætning til Geodanmarks vandløbsmidter. På denne måde bidrager Vandløbsreferencedatabasen til kvalitetssikring af de nationale vandløbsdatasæt.

Atkins designer, kvalitetssikrer data, udvikler, tester, driftssætter og vedligeholder vandløbsreferencedatabasen.

Databasen henter data fra Geodatabanken og udstiller data til forskellige aktørsystemer, der primært er baseret på systemsystem snitflader. Systemet fungerer ’autonomt’ og reagerer på ændringer i data og på eksterne systemers “forespørgsler”.

PROJEKTFAKTA
Kunde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Projektperiode: 2019 – 2023