Menu
Kystsikring

Vand og klimatilpasning

Ændrede klimaforhold skaber udfordringer for vores infrastruktur. I fremtiden kan vi forvente flere storme, mildere vintre med mere nedbør, mens somrene bliver tørre med hyppigere og mere intensiv nedbør. Det kan give oversvømmelser, som kan få store økonomiske konsekvenser for bygherrer og samfund.

 

I Atkins har vi en tværfaglig tilgang til rådgivning på vandområder. Vi har et team bestående af forskellige højt specialiserede fagpersoner, der designer løsninger til håndtering af vand og spildevand. Teamet bidrager til både store infrastrukturløsninger på vej og bane såvel som forsyningsprojekter og kommunale projekter og løsninger for private udviklere.

Æstetiske og funktionelle løsninger

Vi tilbyder hydraulisk screening, modellering, projektering af render, rør og bygværker, driftsmanualer og tilsynsvirksomhed samt landskabsdesign af de hydrauliske løsninger. Her har vi særligt fokus på menneskers oplevelser og færden, samspillet med omgivelserne og høj arkitektonisk kvalitet. Vi har stort kendskab til bæredygtig drift og beplantning, og vi ved, hvor vigtigt det er, at et anlæg både er æstetisk og funktionelt, selv med et lavt driftsbudget.

Vi er specialiserede i at indtænke hydraulikken som det primære parameter fra start. Derudover lægger vi særligt vægt på at skabe natur og byrum, hvor mennesker har lyst til at færdes og dermed skabe grobund for nye værdier, fx ved byggemodninger, ny natur, veje, cykelstier, stationer, forpladser mv.

På selvstændige projekter, såvel som i Atkins’ multidisciplinære infrastrukturprojekter, har vi ekspertise inden for projektledelse, teknisk viden og beregning samt kompetencer til at arbejde på tværs af regn, havvand, grundvand og spildevand.

Skybrudspark i Scandiagade

Skybrudspark

Et innovativt skybrudsprojekt i Københavns Sydhavn sikrer beboerne mod vand i kælderen og slår et slag for biodiversiteten med over 120 forskellige planter.

>Læs mere
Anette Marqvardsen

Kontakt

Anette Marqvardsen
Afdelingschef,
Miljø, vand og landmåling

>Kontakt
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok